Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. КОПРИВОВИ — URTICACEAE

Обикновена коприва — Urtica dioica L.

Многогодишно тревисто растение, покрито цялото с парливи вла-синки, с дълго пълзящо разклонено коренище. Цветоносните стъбла изправени, четириръбести, високи до 2 м. Листата срещуположни, продълговато сърцевидни, овални или ланцетни, дълги до 15 см, широки 2–8 см, към върха заострени, по ръба едро назъбени; листната дръжка до половината от дължината на петурата. Прилистниците 4, продълговати, ципести. Двудомно растение с еднополови цветове, разположени в ресовидни съцветия, дълги до 10 см, излизащи от пазвите на горните листа; мъжките реси обикновено изправени, а женските увиснали. Околоцветни-кът на мъжките цветове е от 4 еднакви листчета, на женските цветове двете външни венчелистчета са къси, а двете, вътрешни два пъти по-дълги. Тичинките 4, яйчникът горен. Плодът сухо едносеменно орехче (табло 48, фиг. 2).

Из цялата страна като рудерално растение. Стига почти до алпийския пояс. Цъфти май — октомври.

В съвременната медицина се използуват листата (дрога Folia Urticae), които се берат от май до септември, и коренището (дрога Rhizoma Urticae), което се изкопава през септември. Употребява се и в народната медицина.