Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. КАМЕНОЛОМКОВИ — SAXIFKAGACEAE

Алтънче — Chrysosphnium altemifolium L.

Многогодишно тревисто растение с дълго пълзящо коренище и триръ-бесто стъбло, високо до 20 см. Приосновните листа на дълга дръжка, закръглено бъбрековидни, назъбени, дълги 7–25 мм и широки 10–35 мм; стъблените 1–3, по-дребни, последователни, с къса дръжка. Цветовете събрани във връхно, плоско щитовидно съцветие, обхванато от едри жълтозелени-кави горни листа. Венче липсва. Чашката отвътре жълта, съставена от 4 листчета, дълги до 2 мм. Тичинките 8, по-къси от чашката. Яйчникът почти долен. Плодът едногнездна кутийка, равна на чашката (табло 13, фиг. 2).

По влажни сенчести скалисти места, край потоци, главно в средния планински пояс докъм 1800 м. н. в. Цъфти през април и май. Употребява се в народната медицина.