Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. КОПИТНИКОВИ — ARISTOLOCHIACEAE

Копитник — Asarum europaeutn L.

Многогодишно тревисто растение с дебело пълзящо корените. Стъблото късо, полегнало, дълго 2–10 см, с 3 кафяви люспи в основата си, дълги 1 –2 см. Листата 2–3 на брой, с дълга дръжка (до 10 см), презимуващи, бъбрековидни до закръглени, широки 5–10 см, със сърцевидна основа, цело-крайни, лъскави. Цветовете единични, връхни, с прост звънчевидеи околоцветник, дълъг около 1,5 см, 3-делен, виолетово-кафяв, с триъгълно яйцевидни дялове, по-къси от тръбицата. Тичинките 12. Яйчникът долен, 6-гнез-ден, с 6 стълбчета, сраснали в основата си. Плодът 6-гнездна кутийка. Отровно! (табло 34, фиг. 4).

Във влажни и сенчести, най-често букови гори в предпланините и планините между 300 и 1200 м н. в. Цъфти март — юни.

В съвременната медицина се използува цялото растение заедно с коренището (дрога Herba et Rhizoma Asari). Прилага се и в народната медицина.