Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БИЛКИТЕ ОТ ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННИ РАСТЕНИЯ — PINOPHYTA

1. Храстчета с начленени стъбла и клонки, които са срещуположни или събрани по 3–4 в прешлен. Листата по 2–4, недоразвити и сраснали в осно-вата си и във вид на влагалищни люспици. Зрелите семена с месеста черве-на обвивка → Ефедра — Ephedra distachya L.

1#. Дървета и храсти с неначленени клони и с добре развити игловидни листа. Плодовете дървенисти (шишарки) или месести, сини или червени → вж. 2

2. Дърво. Листата игловидни, разположени по клонките в снопчета по 2. дълги 3–4 см. Плодът шишарка → Бял бор — Pinus sylvestris L.

2#. Храсти. Листата игловидни, къси, дълги 1,0–2,0 см, разположени в прешлени по 3. Плодът месест → вж. 3

3. Плодът червен → Червена хвойна — Juniperus oxycedrus L.

3#. Плодът син → вж. 4

4. Храст с вертикално или почти вертикално издигащи се главни клони и стъбла. Иглите заострени, бодливи, прави, дълги до 2,0 см → Обикновена хвойна — Juniperus communis L.

4#. Полегнали или разпрострени храсти с отделни издигащи се клони.

Иглите меки, дъговидно извити, дълги до 1,5 см → Сибирска хвойна — Juniperus sibirica Burgs.