Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ВЪРБОВИ — SAUCACEAE

Ракита — Salix purpurea L.

Храст, висок до 5 м, с жилави клонки, отначало червеникави, по-късно жълто-сиви, голи. Листата най-често срещуположни, приседнали (vаr. amplexicaulis Boiss.), рядко с къса дръжка и последователни (var. purpurea), от двете страни напълно голи, ланцетни до ланцетно-линейни, дълги 4–12 см, широки 1,0–1,5 см, заострени, в основата закръглени и целок-райни, рядко целите целокрайни или до основата назъбени. Двудомно растение. Цветовете без околоцветник, разположени, в гъсти реси, които се развиват преди листата и са снабдени при основата си с няколко дребни листчета. В основата на всеки цвят се намира по една прицветна люспа, която в горния си край е червена до възчерна. Мъжките цветове с по 2 сраснали тичинки и една нектарна жлеза при основата им. Женските цветове с един приседнал яйчник, с късо стълбче и нектарна жлеза. Мъжките реси дълги до 5 см и дебели до 1 см, а женските дълги 2–3 см и дебели 0,5 см. Плодът космата, разпукваща се кутийка (табло 34, фиг. 1).

Край реки в цялата страна докъм 1600 м н. в. Цъфти март — май.

В съвременната медицина се използува главно кората (дрога Cortex Salicis), която се събира рано напролет. В народната медицина се употребяват и листата, по-рядко и ресите.