Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ЛЕНОВИ — LINACEAE

Слабителен лен — Linum cathanicum L.

Едногодишно, рядко двугодишно тревисто растение с тънко, просто стъбло, високо 10–30 см. Листата срещуположни, по края ресничести, дребни (5–20 мм), приседнали, долните обратно яйцевидни, горните ланцетни, заострени. Цветовете бели, дребни, събрани във връхни метличести съцветия. Чашелистчетата заострени, елиптични, дълги 2–3 мм, в горната си част по ръба жлезисто влакнести, два пъти по-къси от венчето. Венчелистчетата дълги 4–5 мм, закръглени, в основата си жълтеникави. Тичинките 5. Яйчникът горен с 5 стълбчета. Плодът кутийка, дълга 1,5–3 мм (табло 57, фиг. 2).

Из влажни ливади, торфища и сенчести каменливи склонове в цялата страна в предпланинския и планинския пояс докъм 1500 м н. в. Цъфти май — август. В съвременната медицина се употребява цялата надземна цъфтяща част (дрога Herba Lini cathartici)