Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. БРОШОВИ — RUBIACEAE

Енювче, лепка — Galium L.

1. Многогодишно растение с изправено, гладко, неразклонено стъбло.

Съцветието щитовидно, разположено на върха на стъблото → Миризливо еньовче — G. odoratum (L.) Scop.

1#. Едногодишно растение с лежащо или катерливо, грапаво, разклонено стъбло. Цветовете събрани в сенниковидни съцветия, връхни и излизащи от пазвите на листата → Лепка — G. aparine L.

Миризливо еньовче — Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.)

Растение с тънко пълзящо коренище и право, четириръбесто, при прешлените окосмено, почти неразклонено стъбло, високо до 50 см. Листата прешленесто разположени, горните по 8, долните по 6, обратно ланцетни, дълги 2–5 см, широки 0,5–1,5 см, голи, по ръба грапави, яа върха с шип-че. Съцветията връхни, щитовидни, с по 3 клонки. Цветовете с дръжка, дълга 1–3 мм, която при плодовете се удължава до 3–10 мм. Венчето бяло, фуниевидно, 3–7 мм в диаметър, с 4 дяла. Чашката не е развита. Тичинките 4. Яйчникът долен. Плодът сух, разпукващ се на две половинки, по повърхността със закривени кукички (табло 63, фиг. 3).

Из сенчести гори в предпланинския и планинския пояс между 600 и 1800 м н. в. Цъфти през април и май.

 

В съвременната медицина се използува надземната част (дрога Herba Asperulae), която се събира преди цъфтежа. Има широко приложение и в народната медицина.

Лепка — Galium aparine L.

Тревисто растение с полегнало четириръбесто стъбло, достигащо до 1,5 м дължина, по ръбовете с остри, завити назад четинки. Листата обратно ланцетни, по 6–9 в прешлен, дълги 3–6 см, широки 3–8 мм, грапави, отдолу със сивкави четинки. Цветовете бели, събрани в сенниковидни съцветия, излизащи от пазвите на листата. Чашката недоразвита. Венчето дисковидно, почти без тръбица, 1,5–1,7 мм в диаметър. Тичинките 4. Яйчникът долен. Плодът сух, разпадащ се на два дяла, с кукесто извити четинки (табло 63, фиг. 4).

Из храсталаци, посеви, край пътища, като рудерално растение в цялата страна докъм 1000 м н. в. Цъфти май — септември.

В съвременната медицина се използува цъфтящата надземна част (дрога Herba Galii aparinae). Използува се и в народната медицина.