Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ЛЮТИКОВИ — RANUNCULACEAE

Кукуряк — Helleborus odonis W. К.

Многогодишно тревисто растение с дебело пълзящо коренище, със стъбло, високо до 60 см. Приосновните листа (най-често един) презимуващи, с дълга дръжка, дланевидни изрязани на 5–13 овално ланцетни, остро назъбени дяла; стъблените по-дребни, приседнали. Цветовете жълто зелени, 2–4 на брой, 5–7 см в диаметър. Чашката 5-листна, едра, зелена, запазваща се при узряването на плодовете. Венчелистчетата 8–12, недоразвити и превърнати в нектарници, много по-малки от листчетата на чашката. Тичинките много. Плодниците 3–8, с горен яйчник. Плодът сборен, съставен от сраснали в основата си плоски мехунки. Отровно! (табло 50, фиг. 2).

Из храсталаци и поляни в предпланинския и планинския пояс в цялата страна почти до 1800 м н. в. Цъфти февруари — април.

В съвременната медицина се използуват корените и коренището (дрога Rhizoma et Radix Hellebori). Прилага се и в народната медицина.