Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ДРЯНОВИ — CORNACEAE

Дрян — Cornus mas L.

Храст или дръвче, високо до 8 м, с влакнести зеленикави млади клонки, по-късно голи. Листата срещуположни, дълги 4–10 см, яйцевидни или елиптични, заострени, късовлакнести, целокрайни. Цветовете жълти, събрани в сенниковидни съцветия с 4 обвивни листчета, двуполови, но повечето имат само тичинки; появяват се рано напролет преди разлистването. Чашката едва забележима, съставена от 4 зъбчета. Венчелистчетата 4, ланцетни. Тичинките също 4, три пъти по-къси от венчето. Яйчникът долен. Цлодът (дрянка) костилков, продълговат, с червена месеста част, дълъг 12–15 мм. Узрява август — октомври (табло 18, фиг. 3).

Среща се из гори и храсталаци в цялата страна докъм 1300 м н. в. Цъфти през февруари и март.

В съвременната медицина се използуват плодовете (дрога Fructus Corni). Употребява се и в народната медицина.