Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ЗМИЯРНИКОВИ — ARABEAE

Акорус — Acorus calntus L.

Многогодишно тревисто растение с хоризонтално коренище, дълго до 1,5 м и дебело до 3 см, със силна приятна миризма. Стъблото изправено, слабо разклонено, триръбесто, високо 50–150 см. Листата линейно мечовидни, дълги 60–100 см, широки до 3 см, в основата си с широко ципесто влагалище, което по края е червено-виолетово. Съцветието жълтозелени-каво, цилиндрично, дълго 4–12 см, подобно на царевичен кочан, с многобройни дребни цветчета, разположено косо отстрани, като над него продължава покривният лист (покривалото). Околоцветникът съставен от 6 продълговати, на върха закръглени, обратно яйцевидни листчета, по-широки, отколкото дълги. Тичинките 6. Плодът суха, удължена многосеменна червена ягода (табло 53, фиг. 2).

По мочурливи места край р. Искър в Самоковско и Софийско поле и в Казанлъшко. У нас се среща само като пренесено растение. Цъфти май — юли.

За лечебни цели в съвременната медицина се използува коренището (дрога Rhizoma Calami), което се изкопава през есента.

Петнист змиярник — Arum maculatum L

Многогодишно тревисто растение с овална или цилиндрична подземна грудка, от която излизат 2–3 стреловидни или копиевидни листа, дълги 15–40 см, разположени на тънка дълга дръжка (в основата си разширена във влагалище), които обгръщат цветоносния стрък. Цветовете еднополови, събрани в съцветие месест кочан, обвит с покривен лист; женските разположени в долната част на кочана, съставени само от едногнездни яйчници, мъжките разположени по-горе, съставени от 3–4 прашника. Между мъжките и женските и над мъжките цветове се намират нишковидни придатъци. Покривният лист отвън е зеленикав, по края в долната си част ярко или тъмночервено обагрен, стеснен, после широко разперен и в горния си край кафяво-виолетов. Плодът оранжево-червена сочна ягода. Отровно! (табло 53, фиг. 3).

Из сенчестите гористи места предимно в планинския пояс почти в цяла България. Цъфти март — май.

В съвременната медицина се използуват свежите грудки (дрога Tubera Ari maculati), които се изваждат, преди да се развият листата. Действието на изсъхналите грудки е слабо. Има широко приложение и в народната медицина.

У нас се срещат още два вида змиярник, грудките на които се използуват в медицината. Това са източният змиярник (A. orientate Mill.), чиито грудки са закръглени и сплескани, и италианският змиярник (А. italicum Mill.), при който обвивният лист в горния си край е бял.