Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

ЕДНОСЕМЕДЕЛНИ РАСТЕНИЯ

1. Полухрастче с широки листовидни клонки с бодилче на върха. Листата редуцирани до люспици. Цветовете разположени по средната жилка на листовидните клонки → Бодлив залист — Ruscus aculeatus L.

1#. Тревисти растения с нормално развити листа → вж. 2

2, Стъблото увивно, небодливо, със сърцевидни листа. Плодът червена ягода → Брей — Tamus communis L.

2#. Неувивни растения. Листата линейни, стреловидни или копиевидни → вж. 3

3. Листата едри, широки, копиевидни или стреловидни, най-често с дръжка. Съцветието месест цилиндричен кочан с обвивен лист → вж. 4

3#. Листата линейни, без дръжка. Съцветията без обвивен лист. Стъблата кухи, с възли. Околоцветникът редуциран до люспици → вж. 5

4. Блатно растение с триръбесто стъбло и мечовидни листа. Съцветието разположено косо отстрани на стъблото → Акорус — Acorus calmus L.

4#. Сухоземно растение с грудка. Листата плоски, широко копиевидни.

Съцветието на върха на безлистного стъбло обвито с широко покривало → Петнист змиярник — Arummaculatum L.

5. Няколко класовидни клонки излизат дланевидно от върха на стъблото. Плевите почти равни помежду си → Троскот — Cynodon dactylon (L. J Pers.

5#. Съцветието класовидно, с раздалечени или слабо припокриващи се приседнали класчета → Пирей — Agropyrum repens (L.) Р. В.