Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. РОЗОЦВЕТНИ — ROSACEAE

Шапиче — Alchemilla vulgaris L.

Многогодишно тревисто растение с пълзящо тъмнокафяво коренище и изправено голо или влакнесто разклонено стъбло, високо до 50–60 см. Приосновните листа на дълга дръжка (до 20 см), в общото си очертание закръглени до бъбрековидни, в различна степен дланевидно разделени на 7–11 дяла, които са изцяло или само във връхната си част назъбени; стъблените листа със значително по-къси дръжки, най-горните приседнали. Цветовете дребни, зеленикави, без прицветни листа, събрани в сенниковидни съцветия. Венчето липсва. Чашката съставена от два кръга с по 4, рядко с по 5 листчета, като листчетата на външния кръг са почти два пъти по-къси от тези на вътрешния. Тичинките 4 (5). Яйчникът един, горен, с нишковидно стълбче, с топчесто близалце. Плодът сплескано яйцевиден, на върха заострен, затворен в хрущялното цветно легло (табло 50, фиг. 3).

По влажни места, торфища, край потоци в планините над 1000 м н. в. Цъфти през юни и юли.

В съвременната медицина се използуват листата (дрога Folia Alchemillae) или цялото растение (Herba Alchemillae), които се събират по време на цъфтежа. Понякога се изваждат заедно с коренището. Намира широко приложение и в народната медицина.

Видът е силно полиморфен. У нас е представен с редица вариации (често определяни като видове), трудно различими дори и от специалисти. Те нямат практическо значение във връзка с билкосъбирането.