Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ЖИВЕНИЧЕВИ — SCROPHVLARIACEAE

Сиротица — Gratiola officinalis L.

Многогодишно тревисто растение с пълзящи коренища, покрити с ме-сести люспи. Стъблото изправено или приповдигащо се, високо 20–80 см, голо, кухо, в горната си част разклонено. Листата срещуположни, ланцетни, приседнали и полуобхващащи стъблото, дълги 3–5 см, широки 0,5–1 см, в основата целокрайни, в горната си част назъбени, голи. Цветовете единични, излизащи от пазвите на листата, на дълга дръжка, в основата си с по 2 прицветника. Чашката до основата си 5-делна, с линейно-ланцетни дялове. Венчето бяло до розово, дълго 15–20 мм, с широка и дълга тръбица и двуразделна, почти двуустна коронка. Развити тичинки две. Яйчникът горен. Плодът продълговата, разпукваща се по 4-те шева кутийка. Отровно! (табло 63, фиг. 2).

По влажни ливади и край мочурища в цялата страна почти до 2000 м н. в. Цъфти юни — септември.

В съвременната медицина се използува цялата надземна част (дрога Herba Gratiolae), която се събира по време на цъфтежа. Намира приложение и в народната медицина.