Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

БИЛКИ С ЧЕРВЕНИ И РОЗОВИ ЦВЕТОВЕ

ДВУСЕМЕДЕЛНИ РАСТЕНИЯ
НЕСРАСЛОВЕНЕЧНИ РАСТЕНИЯ

1. Храсти → вж. 2

1#. Тревисти растения → вж. 3

2. Листата прости, целокрайни. Цветовете с прост околоцветник → Бясно дръвче — Daphne mezereum L.

2#. Листата сложни, с назъбени листчета. Околоцветникът двоен (с чашка и венче) → Обикновенашипка — Rosa canina L.

3. Околоцветникът прост, съставен от един ред листчета или недоразвит (понякога липсва напълно) → вж. 4

3#. Околоцветникът от два или повече кръга листчета, като вътрешният съставя венчето → вж. 6

4. Прилистниците във вид на ципеста тръбица, обвиваща стъблото.

Листата прости → Сем. Лападови — Polygonaceae

4#. Прилистниците с друго устройство или листата без прилистници. Листата перести → вж. 5

5. Съцветието връхно, тъмночервено, топчесто → Лечебно динче — Sanguisorba officinalis L.

5#. Съцветието разклонено, цветовете светлочервени → Сем. Макови — Papaveraceae

6. Цветовете неправилни → вж. 7

6#. Цветовете правилни → вж. 10

7. Тичинките до 8 → вж. 8

7#. Тичинките 10 → вж. 9

8. Тичинките 8, сраснали в две групи → Голяма телчарка — Polygaut major Jacq.

8#. Тичинките2-3 → Сем. Макови — Papaveraceae

9. Всички тичинки сраснали с дръжките си или девет сраснали и една свободна → Сем. Бобови — Fabaceae

9#. Тичинковите дръжки до основата си свободни → Росен — Dictamnus albus L.

10. Тичинките повече от 15 → вж. 11

10#. Тичинките до 10, рядко до 15 → вж. 13

11. Тичинковите дръжки сраснали понев долната си част → Сем. Слезови — Malvaceae

11#. Тичинковите дръжки свободни → сем. Божурови — Paeoniaceae

12. Листата сложни или дълбоко дланевидно изрязани, или изсечени на дялове → Сем. Здравецови — Geraniaceae

12#. Листата прости, целокрайни или назъбени → вж. 13

13. Венчелистчетата 6 → Обикновена блатия — Lythrum salicaria L.

13#. Венчелистчетата 4 или 5 → вж. 14

14. Венчелистчетата 4 → вж. 15

14#. Венчелистчетата 5 → Сем. Карамфилови — Caryophyllaceae

15. Растение изобилно покрито с прости и разклонени жлезисти власинки → Вечерник — Hesperis matronalis L.

15#. Растение голо или с прости власинки → Ливадна горва — Curdamine pratensis L.