Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. БЪЗОВИ — CAPRIFOLIACEAE

Червен бъз — Sambucus racemosa L.

Храст или ниско дръвче, високо до 5 м. Листата срещуположни, нечифтоперести, с 3–7 листчета, на цъфтящите клонки нерядко и с по 3 листчета, овални, овално ланцетни или елиптични, назъбени, почти голи, дълги 4–12 см, широки 1,5–6,0 см. Прилистниците малки, ланцетни, бързо опадащи. Цветовете събрани в плътна яйцевидна метлица, в диаметър до 6 см, отначало зеленикави, впоследствие зеленожълтеникави, около 4 мм в диаметър, всички с дръжки. Чашката със зъбци, дълги около 0,5 мм. Тичинките 3–5. Яйчникът полудолен с 3 приседнали близалца. Плодът кълбест, месест, 4–5 мм в диаметър, светлочервен (табло 25, фиг. 4).

Среща се в иглолистните гори в Средна и Западна Стара планина, Витоша, Средни и Западни Родопи, Рила. Цъфти юни — август. Употребява се в народната медицина.