Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. БЛАТИЕВИ — LYIHRACEAE

Обикновена блатия — Lythrum salicaria h.

Многогодишно тревисто растение с изправено, почти 4-ръбесто стъбло, високо до 2 м, просто или разклонено в горната си част, късовлакнесто, рядко почти голо. Листата приседнали, в основата си сърцевидни, долните срещуположни или в прешлени по 3–4, ланцетни до удължено елиптични, дълги 3–12 см, широки 1–2 см, влакнести, средните срещуположни, горните често последователни, към върха обикновено заострени, целокрайни. Цветовете с къса дръжка (1–2 мм), с два малки опадливи прицветника, събрани по 2–4 в пазвите на най-горните листа и образуващи класовидно или гроздовидно съцветие. Чашката 6-листна, сраснала в тръбица, дълга 4–8 мм, на върха си с 6 зъбеца, между които са разположени 6 доста едри придатъчни зъбчета, дълги 2–3 мм. Венчелистчетата 6, розово-виолетови до бели, продълговато обратно яйцевидни, на върха обикновено закръглени, дълги 8–12 мм. Тичинките 12. Яйчникът горен. Плодът гола кутийка, разпукваща се надлъжно на две (табло 71, фиг. 6).

По влажни места, край реки и блата в цялата страна почти до 2000 м н.

в. Цъфти юни — септември.

В съвременната медицина се използуват връхните стъблени части с цветовете (дрога Herba Salicariae). Прилага се и в народната медицина.