Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ВЪРБИНКОВИ — VERBENACEAE

Лечебна върбинка — Verbena officinalis L.

Многогодишно тревисто растение с изправено четириръбесто, в горната си част разклонено стъбло, високо 30–100 см. Листата срещуположни, пересто нарязани, средните стъблени 3-делни, с едри, неправилно назъбени дялове, от които средният е по-голям от останалите; по-горните продълговати, назъбени; връхните целокрайни. Цветовете дребни, разположени нарядко в многоцветни класове, събрани в едра, рядка метлица. Чашката тръбеста, 5-делна. Венчето фуниевидно, неправилно 5-делно, почти двуустно, бледовиолетово, дълго до 5,5 мм. Тичинките 4, скрити във венечната тръбица. Яйчникът горен. Плодът се разпада на 4 орехчета (табло 40, фиг 4.)

По тревисти и буренясали места, между окопни култури в цялата страна. Цъфти май — октомври.

В съвременната медицина се използуват цъфтящите връхни части (дрога Herba Verbenae), които се отрязват на около 20 см от върха. Употребява се и в народната медицина.