Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ПЕРУНИКОВИ — IRIDACEAE

Блатна перуника — Iris pseudacorus L.

Растение с дебело коренище и стъбло, високо до 1,5 м, разклонено, с широко линейни, целокрайни, мечовидни листа, широки до 2,5 см. Цветовете правилни, с дълга дръжка, събрани по 3–8 на разклоненията на стъблото, при основата им с обвивка от 1–3 прицветника, понякога мехуресто подути. Околоцветникът в долната си част като къса тръбица, външните листчета дълги до 7 см, жълти, яйцевидни, по средата с оранжево петно и пурпурни жилки, вътрешните дребни, линейни, по-къси и по-тесни от дяловете на стълбчето. Стълбчето на върха триделно, със силно сплескани венчевидни дялове, които на върха си са дълбоко двуразделни; прашниците са под тях. Яйчникът долен. Плодът кутийка (табло 33, фиг. 3).

По заблатени и мочурливи места и край водоеми в цялата страна докъм 1000 м н. в. Цъфти през май и юни. Употребява се в народната медицина.