Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

ДВУСЕМЕДЕЛНИ РАСТЕНИЯ
СРАСЛОВЕНЕЧНИ РАСТЕНИЯ

1. Паразитни растения без зелени листа → вж. 2

1#. Растения със зелени листа → вж. 3

2. Растения с дебело изправено месесто стъбло → Горска майка — Lathraea squamaria L.

2#. Растения с тънко, нишковидно стъбло, увиващо се по други растения, по които паразитира → Сем. Кукувичопреждови — Cuscutaceae

3. Цветовете събрани в кошничка и обвити с обща обвивка от най-гор-нителиста → Сем,. Сложноцветни — Asteraceae

3#. Цветовете разположени по друг начин, рядко образуват главички, но тогава са без обща обвивка или листата са събрани по 4 или повече в прешлени → вж. 4

4. Яйчникът долен → Лечебна дилянка — Valeriana officinalis L.

4#. Яйчникът горен → вж. 5

5. Яйчникът външно разделен на 2 или 4 части, между които излиза стълбчето → вж. 6

5#. Яйчникът цял → вж. 7

6. Листата последователни. Тичинките 5. Цветовете правилни → Сем. Грапаволистни — Boraginaceae

6#. Листата срещуположни. Тичинките 4. Цветовете неправилни, двуустни → Сем. Устноцветни — Lamiaceae

7. Ниски храсти или дребни, пълзящи по земята храстчета → Сем. Пиренови — Ericaceae

7#. Тревисти растения → вж. 8

8. Цветовете неправилни → Кучешко живениче — Scrophularia canina L.

8#. Цветовете правилни → вж. 9

9. Тичинките разположени между венечните дялове → Сем. Игликови — Primulaceae

9#. Тичинките разположени срещу междините на венечните дялове → вж. 10

10. Блатно растение с листа на дълга дръжка, излизаща направо от коренището → Горчивче — Menyanthes trifoliata L.

10#. Сухоземни растения с развито стъбло и листа с друга форма → вж. 11

11. Листата срещуположни. Цветовете цилиндрични с разперена коронка, събрани в метличести съцветия → Червен кантарион — Centaurium erythraea Raf.

11#. Листата последователни. Цветовете единични, с фуниевидно венче → Обикновена поветица — Convolvulus arvensis L.