Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. КАРАМФИЛОВИ — CARYOPHYLLACEAE

Врабчови чревца — Stellaria media (L.) Vill.

Едногодишно или двугодишно растение с полегнало или приповдигащо се стъбло, с една космата ивица. Листата срещуположни, долните яйцевидни, заострени, дълги до 2 см, широки до 1 см, с дръжка, дълга до 1,5 см, горните приседнали, всички голи. Цветовете събрани в топчести съцветия, най-често жлезисто влакнести, на дълга дръжка, с тревисти листовидни прицветници. Чашката 5-делна, венчелистчетата също 5, бели, дълбоко двуделни, равни или по-къси от чашката, понякога липсват. Тичинките 3–5 (10). Яйчникът горен, с 3 стълбчета. Плодът удължена кутийка, по-дълга от чашката (табло 54, фиг. 1).

Среща се по влажни места, горски поляни, край пътищата като бурен, из нивите като плевел, докъм 1500 м н. в. Цъфти от ранна пролет до късна есен. Употребява се в народната медицина.

Забележка. Сапунче — Saponaria officinalis L. (вж. при билки с червени и розови цветове).