Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

ДВУСЕМЕДЕЛНИ РАСТЕНИЯ
СРАСЛОВЕНЕЧНИ РАСТЕНИЯ

1. Храсти или ниски дръвчета → вж. 2

1#. Тревисти растения → вж. 3

2. Листата последователни, триделни. Тичинките 2 → Хрищел, смил — Jasminum fructicans L.

2#. Листата срещуположни, нечифтоперести, с 3–7 листчета. Тичинките 3–5 → Червен бъз — Sambucus racemosa L.

3. Яйчникът долен или полудолен → вж. 4

3#. Яйчникът горен → вж. 6

4. Цветовете събрани в главички и обкръжени с обща обвивка от най-горните листа, които обикновено са видоизменени → вж. 5

4#. Цветовете не са събрани в главички, рядко образуват главички и в такъв случай са без обща обвивка или листата са събрани в прешлени, по 4 или повече → Сем. Брошови — Rubiaceae

5. Тичинките 4, свободни → Жълтеникава самогризка — Scabiosa ochroleuca L.

5#. Тичинките 5, сраснали с прашниците си → Сем. Сложноцветни — Asteraceae

6. Яйчникът външно разделен на 4 части, между които излиза стълбчето. Плодът се разпада на 4 (рядко на 2) орехчета, лежащи в дъното на чашката → вж. 7

6#. Яйчникът цял → вж. 8

7. Тичинките 5, венчето правилно, листата последователни → Меденик — Cerinthe minor L.

7#. Тичинките 4, венчето неправилно, двуустно, листата срещуположни → Сем. Устноцветни — Lamiaceae

8. Цветовете неправилни, често двуустни → Сем. Живеничеви — Scrophulariaceae

8#. Цветовете правилни → вж. 9

9. Тичинките разположени срещу венечните дялове → Сем. Игликови — Primulaceae

9#. Тичинките разположени срещу междините на венечните дялове . 10

10. Листата последователни → Блян, попадийка — Hyoscyamusniger L.

10#. Листата срещуположни → вж. 11

11. Венчето дисковидно, плоско, почти правилно. Тичинките 5, две голи, останалите влакнести → Лопен — Verbascum L.

11#. Венчето с добре развита тръбица. Тичинките 5, всички голи → Тинтява — Gentiana L.