Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. КАРТОФОВИ — SOLANACEAE

1. Цветовете фуниевидни, едри, дълги 5–10 см. Плодът бодлива кутийка, дълга 4–6 см → Татул — Datura stramonium L.

1#. Цветовете много по-малки и дисковидно разперени. Плодът черна сочнаягода → Кучешко грозде — Solatium nigrum L.

Кучешко грозде — Solanum nigrum L.

Едногодишно тревисто растение с изправено, разклонено, ръбесто, голо или слабо окосмено стъбло, високо 20–70 см. Листата последователни, Широко яйцевидни до ромбични, заострени, често с вълновиден ръб, дълги до 10 см, широки до 6 см, голи или влакнести, стеснени в дръжка. Цветовете събрани по няколко (5–10) в извити надолу рехави полусенници. Чашката 5-листна, дребна (1–2,5 мм), на върха с 5 зъбеца. Венчето бяло, с 5 листчета, до средата си сраснало в тръбица, а в горната си част дисковидно разперено, 8–14 мм в диаметър. Тичинките 5. Яйчникът горен. Плодът черна, рядко оранжево-червена месеста ягода. Отровно! (табло 62, фиг. 5).

По тревисти и буренясали места в цялата страна докъм 1000 м н. в. Цъфти юни — септември.

В съвременната медицина се употребяват връхните млади клонки заедно с листата (дрога Herba Solani nigri). Използува се и в народната медицина.

Татул — Datura stramonium L.

Едногодишно тревисто растение с неприятна миризма и изправено, разклонено, обикновено голо стъбло, високо до 2 м. Листата последователни, дълги до 20 см, широки до 15 см, яйцевидни, заострени, на дълга дръжка и с едро неправилно изрязани дялове. Цветовете по един в пазвите на листата, на дръжка, дълга 5–12 мм. Чашката във вид на тръбица, дълга 3–5 см, на върха си с 5 триъгълни зъбеца. Венчето бяло, едро, фуниевидно, на върха с 5 заострени дяла. Тичинките 5. Яйчникът горен. Плодът многосеменна едра, бодлива кутийка. Силно отровно! (табло 63, фиг. 1).

По тревисти и буренясали места в цялата страна. Цъфти юни — септември.

В съвременната медицина се употребяват листата (дрога Folia Stramoni), които се събират по време на цъфтежа 2–3 пъти през годината (от юли до септември) и по възможност с по-къси дръжки.