Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. МЛЕЧКОВИ — EVPHORBIACEAE

Обикновена млечка — Euphorbia cyparissias L.

Многогодишно растение, съдържащо млечен сок, с изправено голо стъбло, високо до 50 см, на върха с многобройни безплодни, гъсто облистени разклонения. Листата последователни, голи теснолинейни, дълги 5–40 мм, широки 0,5–3 мм, целокрайни. Цветовете еднополови, събрани в особени, просто устроени съцветия — циатум, които по външен изглед приличат на отделен цвят. Съцветията на дръжки, излизащи от пазвите на листата. Циатумите събрани в различни съцветия, най-често сенниковидни, като при основата си са обвити с няколко присъцветни листа. Цветовете без околоцветник, обвити от едно чашковидно покривало, напомнящо много околоцветник, получено от срастването на прицветниците на мъжките цветове. Ръбът на покривалото нарязан на 5 тънки дяла, между които има 4 месести, извити навън дяла, наречени жлези, оцветени жълто до тъмнокафяво. Прицвет-ните листа дълги 3–5 мм, широки 5–10 мм, по време на цъфтежа зла-тистожълти до оранжево-жълти, при плодовете често яркочервено оцветени. Плодът суха, гола, разпуклива кутийка, дълга 3,0–3,5 мм (табло 16, фиг. 4).

По сухи тревисти и каменливи места, из храсталаци, сечища и пожарища, край пътища и селища в цялата страна докъм 2000 м н. в. Цъфти април—юни.

В някои страни (Полша и др.) цялата надземна част (дрога Herba Euphorbiae cyparissias) се употребява в съвременната медицина, а у нас се използува само в народната медицина.