Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. КОКИЧЕВИ — AMARYLLIDACEAE

Кокиче — Galanthus nivalis L.

Многогодишно тревисто растение с луковица до 1,5 см в диаметър, с обвивка от сухи стари листа. Стъблото просто, високо до 25 см, на върха само с един увиснал надолу цвят. Листата приосновни, често два, излизащи направо от луковицата, плоски, линейни, с успоредна нерватура, широки 4–15 мм, на дължина до 15 см, на върха възтъпи. Околоцветникът прост (венчевиден), с 6 бели, до основата си разделени листчета — външните три са по-дълги (12–25 мм), удължено овални, слабо разперени, образуващи фунийка или звънче; вътрешните 3 листчета са двойно по-къси, удължено обратно сърцевидни, на върха със зелено петно, сближени, образуващи коронка. Тичинките 6, с много къси дръжки. Яйчникът долен. Плодът месест, жълто-зелен, кълбест (табло 66, фиг. 5).

Из храсталаци, гори и скални поляни в цялата страна почти до 2000 м н. в. Цъфти февруари — април.

В съвременната медицина се използува цъфтящата надземна част (дрога Herba Galanthus nivalis).