Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

БИЛКИ С БЕЛИ ЦВЕТОВЕ

ДВУСЕМЕДЕЛНИ РАСТЕНИЯ
НЕСРАСЛОВЕНЕЧНИ РАСТЕНИЯ

1. Дървета или храсти (понякога увивни) → вж. 2

1#. Тревисти растения → вж. 4

2. Листата прости, целокрайни, назъбени или изрязани по най-различен начин → Сем. Розоцветни — Rosaceae

2#. Листата дланевидни, с 3 или повече листчета или перести → вж. 3

3. Увивен храст с перести листа и правилни цветове с прост венчевиден околоцветник. Тичинките много, свободни → Обикновен повет — Clematis vitalba L.

3#. Дървета и храсти с изправени стъбла. Листата перести. Околоцветникът двоен, с чашка и венче. Тичинките 10 или много → Сем. Розоцветни — Rosaceae

4. Околоцветникът прост, съставен от един кръг листчета → Сем. Сенникоцветни — Apiaceae

4#. Околоцветникът двоен, съставен от чашка и венче → вж. 5

5. Цветовете неправилни. Тичинките 10, от които 9 сраснали в тръбица, а десетата свободна → Орнична детелина — Trifolium arvense L.

5#. Цветовете правилни → вж. 6

6. Тичинките повече от 15 → вж. 7

6#. Тичинките до 10, рядко до 15 → вж. 8

7. Тичинковите дръжки сраснали в долната част → Сем. Слезови — Malvaceae

7#. Тичинковите дръжки свободни → Сем. Розоцветни — Rosaceae

8. Плодниците няколко. Листата месести, полуцилиндрични → Бяла тлъстига — Sedum album L.

8#. Плодникът само един. Листата не са месести → вж. 9

9. Листата прости, целокрайни или назъбени → вж. 10

9#. Листата сложни или дълбоко изрязани, или насечени на дялове → Сем. Сенникоцветни — Apiaceae

10. Стълбчето едно → Сем. Кръстоцветни — Brassicaceae

10#. Стълбчетата две или повече, или близалцата приседнали → вж. 11

11. Листата последователни или всички събрани при основата на стъблото → вж. 13

11#. Листата срещуположни → вж. 12

12. Чашката срасналолистна с 5 зъбеца → Сапунче — Saponaria officinalish.

12#. Чашката съставена от 4–5 свободни листчета → Врабчови чревца — Stellaria media (L.) Vill.

13. Яйчникът с 5 стълбчета → Слабителен лен — Linum catharticum L.

13#. Стълбчетата две или с 4 приседнали близалца → вж. 14

14. Стълбчетата две → Кръглолистна каменоломка — Saxifraga rotundifolia L.

14#. Без развити стълбчета, с 4 почти приседнали близалца → Сем. Росицови — Parnassiaceae