Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. КРЕМОВИ — LILIACEAE

Бодлив залист — Ruscus aculeatus L.

Ниско полухрастче със силно разклонено стъбло, високо 30–60 см, с пълзящо коренище. Крайните клонки плоски, листоподобни, дълги 1 –3 см, широки 5–10 мм, широко ланцетни, на върха бодливо заострени; върху тях са разположени недоразвитите листа, които имат вид на люспици. Цветовете еднополови, двудомни, разположени по един или по няколко върху средната жилка на листовидните клонки в пазвата на едвам забележим прицветник. Околоплодникът прост, зеленикав, дълъг до 2 мм, с 6 листчета, разположени в два кръга, като вътрешните са по-къси от външните. Тичинките 3. Яйчникът горен, с късо стълбче. Плодът месеста червена ягода (табло 52, фиг. 2).

Из гори и храсталаци предимно в по-топлите части на страната докъм 900 м н. в. Цъфти през март и април.

В съвременната медицина се използуват корените и коренището (дрога Radix et Rhizoma Rusci). Употребява се и в народната медицина.