Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ЖИВЕНИЧЕВИ — SCROPHULARHCEAE

Великденче — Veronica L.

1. Съцветието връхно, т. е. то е пряко продължение на стъблото → Класисто великденче — V. spicata L.

1#. Съцветията странични, т.е. винаги излизат от пазвите на стъблените листа → вж. 2

2. Стъблото и листата голи → Поточно великденче — V. beccabunga L.

2#. Стъблото и листата космати → Лечебно великденче — V. officinalis L.

Лечебно великденче — Veronica officinalis L.

Многогодишно тревисто растение с пълзящи, вкореняващи се стъбла и изправени върхове и цветоносни клонки, не по-високи от 30 см, цялото влакнесто. Листата срещуположни, с къса дръжка, елиптични или продълговато обратно яйцевидни, дълги 1,5–5,0 см, широки 1–2 см, ситно назъбени. Съцветията гъсти, жлезисто влакнести, гроздовидни, дълги 3–10 см, изправени. Цветовете с къса дръжка, дълга 1–3 мм, с прицветници, дълги 3–5 мм. Венчето светлосиньо с виолетов оттенък, 6–8 мм в диаметър. Тичинките 2. Яйчникът горен. Плодната кутийка жлезисто влакнеста (табло 44, фиг. 1).

Среща се доста често из горите в цялата страна докъм 2000 м н. в. Цъфти май — август.

В съвременната медицина се употребява надземната част (дрога Herba Veronicae), която се събира по време на цъфтежа. Има широко приложение и в народната медицина.

Поточно великденче — Veronica beccabunga L.

Многогодишно тревисто растение с лежащо стъбло, вкореняващо се във възлите, на върха издигащо се на височина до 60 см, голо. Листата срещуположни, продълговато яйцевидни, дълги 2–7 см, широки 0,5–2,5 см, ситно назъбени, заострени, с къса дръжка (особено по-горните). Съцветията гроздовидни, срещуположни, излизащи от пазвите на горните листа. Цветовете с къса гола дръжка, почти равна на малките (около 1 мм широки) прицветници. Венчето гълъбовосиньо, с по-тъмни ивици, 5–10 мм в диаметър. Тичинките 2. Яйчникът горен. Плодната кутийка гола (табло 44, фиг. 2)

Среща се често по влажни места и край потоци в цялата страна докъм 1600 м н. в. Цъфти април — юли. Употребява се в народната медицина.

Класисто великденче — Veronica spicata L.

Многогодишно тревисто растение с изправено, гъсто окосмено стъбло, високо 20–70 см. Листата срещуположни, продълговато ланцетни, тъпи, дълги 2–9 см, широки 0,5–3 см, целокрайни, гъстовлакнести, с къса дръжка, горните приседнали. Съцветието единично, гъсто, дълго 5—30 см. Цветните дръжки значително по-къси от чашката, почти приседнали, жлезисто влакнести. Чашката 4-делна, обикновено жлезиста. Венчето ярко гълъбовосиньо, рядко бяло, дълго 6–7 мм. Тичинките 2. Яйчникът горен. Плодната кутийка влакнеста (табло 44, фиг.З).

По сухи тревисти и каменливи места и из храсталаци в цялата страна. Цъфти юни — септември. Употребява се в народната медицина.