Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. МЛЕЧКОВИ — EUPHORBIACEAE

Обикновен пролез — Mercurialis perennis L.

Многогодишно тревисто растение с просто, неразклонено стъбло, високо 15–45 см, в долната си част почти голо, нагоре окосмено. Листата срещуположни, елиптично ланцетни до елиптични, дълги 3–10 см, назъбени, заострени, в основата клиновидни, на дълга дръжка (до 4,5 см), слабо ресничести, с дребни бели ципести прилистници. Двудомно растение с еднопо-лови цветове, събрани в класовидни съцветия. излизащи от пазвите на листата, с прост околоцветник, съставен от 3 чашелистчета, дълги около 2 мм, голи. Венчелистчетата липсват. Мъжките цветове с около 10 тичинки, събрани по няколко и почти приседнали по дължината на прекъснатото съцветие, което е дълго 3–8 см. Женските цветове с горен яйчник и две нишковидни близалца, събрани по 1–4 върху добре развита обща дръжка, дълга до 3 см, която при плодовете се удължава. Плодът сплесната кълбеста кутийка, широка 6–7 мм, с корави власинки. Отровно! (табло 51, фиг. 1).

По влажни и сенчести гористи места в предпланините и планините в цялата страна докъм 2000 м н. в. Цъфти април — юни. Употребява се в народната медицина, а по-рано се е използувал и в официалната медицина.