Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. МАСЛИНОВИ — OLEACEAE

Хрищел, смин — Jasminum fruticans L.

Изправен храст, висок 1–3 м, с последователни полукожести тройни листа, рядко с по едно или две листчета, които са обратно яйцевидни, продълговато овални или тясно елипсовидни, дълги 0,6–2,0 см, широки 0,5–1,0 см, към основата стеснени, на върха закръглени, голи, само по ръба ресничести, на къса дръжка. Средното листче обикновено по-едро от страничните. Цветовете събрани по 2–5 в полусенничета по върховете на страничните клонки. Чашката късо звънчевидна, с 5 шиловидни дяла, равни или по-дълги от тръбицата й. Венчето яркожълто, с тясна цилиндрична тръбица, 2 пъти по-дълга от чашката, с 5-делна коронка, до 2 см в диаметър. Тичинките 2. Яйчникът горен. Плодът черна сферична ягода, 3–6 мм в диаметър (табло 21, фиг. 4).

Из храсталаци и каменливи, скални терени по Черноморското крайбрежие, в Източна Стара планина, Струмската долина, Тракийската низина, Източни Родопи и Тунджанската хълмиста равнина докъм 700 м н. в. Цъфти април — юли. Употребява се в народната медицина.