Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

БИЛКИ СЪС ЗЕЛЕНИ ЦВЕТОВЕ И СЪЦВЕТИЯ

ДВУСЕМЕДЕЛНИ РАСТЕНИЯ
НЕСРАСЛОВЕНЕЧНИ РАСТЕНИЯ

1. Дървета или храсти, понякога катерливи или увивни → вж. 2

1#. Тревисти растения → вж. 7

2. Катерлив храст с вечнозелени листа → Бръшлян — Hedera helix L.

2#. Изправени дървета и храсти с опадливи листа → вж. 3

3. Околоцветникът двоен, съставен от чашка и венче. Плодът кокичка, заобиколена от кръгло сухо ципесто крило или пък с месест околоплодник. Често бодливи храсти → Сем. Зърнастецови — Rhamnaceae

3#. Околоцветникът прост, съставен от един кръг листчета, или недоразвит, или липсва → вж. 4

4. Дърво с цели назъбени листа с асиметрична основа и вилужно разклонени странични жилки. Семето с крилатка → Полски бряст — Ulmus minor Mill.

4#. Дървета с цели листа със симетрична основа и неразклонени странични жилки. Плодът орехче, кутийка или включен изцяло или отчасти в разпуклива бодлива кутийка, или жълъд, поставен в паничковидна купула, обхващаща само долната му част → вж. 5

5. Плодовете включени в разпуклива кутийка или в паничковидна купула, покрита с шипчета или люспи → Сем. Букови — Fagaceae

5#. Плодът кутийка или орехче → вж. 6

6. Дърво с бяла кора. Плодът сплескано орехче, снабдено с ципесто крилце → Бреза — Betulapendula Roth.

6#. Дърво с кора, която не е бяла. Плодът кутийка, а семената снабдени с хвърчилка 3 → Топола — Populus L.

7. Увивно растение с кухо ръбесто стъбло, покрито с шипчета. Листата дланевидно 3-5-делни → Хмел — Humulus lupulus L.

7#. Растения с пълзящо или изправено стъбло, без бодли → вж. 8

8. Чашелистчета наредени в два кръга, венчето липсва (цветовете дребни, зеленикави, събрани в сенници) → Шапиче — Alchemilla vulgaris L.

8#. Чашелистчетата наредени в един кръг → вж. 9

9. Прилистниците във вид на ципеста тръбица, обвиващи стъблата . → Сем. Лападови — Polygonaceae

9#. Прилистниците с друго устройство или листата без прилистници . → вж. 10

10. Долните листа на дълга дръжка, дланевидно изрязани на 5–10 остро назъбени дяла → Кукуряк — Helleborus odorus W. К.

10#. Листата прости, цели → вж. 11

11. Листатапрости, назъбени. Растения с парливи власинки → Обикновена коприва — Urtica dioica L.

11#. Листата целокрайни. Растения без парливи власинки → вж. 12

12. Листата последователни → Сем. Лободови — Chenopodiaceae

12#. Листата срещуположни → вж. 13

13. Листата целокрайни, дребни, дълги 2–8 мм. Стъблата полегнали или слабо приповдигащи се → Изсипливче — Hemiaria L.

13#. Листата назъбени, едри, дълги 3–10 см. Стъблата изправени → Обикновен пролез — Mercurialisperennis L.