Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. БОРОВИ — PINACEAE

Бял бор — Pinus sylvestris L.

Дърво с червеникавокафява кора, високо до 40 м. Листата игловидни, опадат след 2–3 години, обикновено дъговидно извити, по 2 в снопчета. Шишарките най-често в групи по 1–3, със слабо извита надолу дръжка, голи, длъгнесто яйцевидни, дълги 3–6 см, широки 2,0–3,5 см. Шишарковите люспи ромбични, изпъкнали, без черно пръстенче около пъпчето (табло 4, фиг. 1).

Образува големи чисти насаждения или в примес с други иглолистни почти във всички наши планини до 2200 м н. в.

В съвременната медицина се използуват боровите пъпки (Turiones Pini), намиращи се по върховете на клонките, които се събират рано напролет преди разпукването им. Използува се в народната медицина.