Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ЛЕСКОВИ — CORYLACEAE

Обикновена леска — Corylus avellana L.

Храст, висок до 5 м. Листата последователни, обратно яйцевидни, закръглени до овални, дълги до 13 см, широки 6–10 см, към върха изведнъж стеснени и заострени, в основата сърцевидни, с къса дръжка (0,5–1 см), по ръба си неправилно остро двойно напилени. Цветовете еднополови, еднодом-ни и се развиват рано напролет преди разлистването. Мъжките цветове събрани в увиснали цилиндрични реси, по 2–4 в група, дълги до 8 см. Околоцветник липсва. Всеки мъжки цвят съставен от 4 раздвоени тичинки, прикрепени към пазвата на кафявожълтеникава люспа, сраснали с прицветниците. Женските цветове разположени по два в малки пъпковидни образувания, от които по време на цъфтежа се подават само червените близалца. Плодът едносеменен, неразпуклив (лешник); обикновено лешниците са събрани в група по 3-5; плодната обвивка във вид на чашка, неправилно и дълбоко изрязана, дълга колкото самия лешник или по-къса от него (табло 34, фиг. 3).

Из храсталаците, като подлес в горите, особено по краищата им и из сечища. Широко разпространен е в цялата страна докъм 1800 м н. в. Цъфти февруари — април.

В съвременната медицина се употребяват плодовете (дрога Fructus Coryli avellanae), кората (Cortex Coryli avellanae), която се събира напролет, и листата (Folia Coryli avellanae). Употребява се и в народната медицина.