Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ЖЕНСКОПАПРАТОВИ — ATHYRIACEAE

Женска папрат — Athyrium filix-femina (L.) Roth.

Многогодишно тревисто растение с късо, дебело, косо разположено коренище, покрито с кафяви люспи. Листата сравнително нежни, едри, дълги до 150 см, светлозелени, двойно до тройно перести, в обшото си очертание продълговати, към основата и върха постепенно стеснени. Листните дялове дълги 3–25 см, линейно-ланцетни, а делчетата продълговати, дро напилени, дълги 3–20 мм. Сорите яйцевидни до бъбрековидни, с неопадващо покривало (табло 3, фиг. 2).

Среша се сравнително често по влажни, сенчести и гористи места, Главно в по-високите планини, където достига докъм 2 000 м н.в. Спороноси юни — септември. Коренището се използува в народната медицина.