Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. БОБОВИ — FABACEAE

1. Листата нечифтоперести, с 5–10 двойки листчета. Бобът без човка → Жаблек — Galega officinalis L.

1#. Листата тройни. Бобът с човка → Синсминдух — Trigonella coerulea (L.) Ser.

Жаблек — Galega officinalis h.

Многогодишно тревисто растение с изправено, кухо, голо стъбло или с редки власинки, високо 40–150 см. Листата последователни, нечифтоперести, дълги 5–20 см, с продълговати до ланцетни листчета, дълги 1–5 см, широки 0,4–1,5 см, с къса дръжка (0,5 мм). Цветовете събрани в дълго гроздо-видно съцветие. Чашката звънчевидна, дълга 4–5 мм, с 5 почти еднакви шиловидни зъбци, разсеяно влакнеста. Венчето светлосиньо, голо, дълго 1–1,5 см, с характерно за бобовите растения устройство — двете долни листчета са сраснали и образуват ладийката, другите две над тях са свободни (крилца), а отгоре е флагчето, дълго 7–8 мм, т. е. малко по-дълго от крилцата и ладийката. Тичинките 10, от които горната само наполовина е сраснала с останалите. Яйчникът горен. Плодът боб, линейно-цилиндричен, дълъг 2–5 см, без човка (табло 38, фиг. 2).

 

 

Из влажни сенчести места, в изкопи, край гори и на други места докъм 1300 м н. в. Цъфти през юли и август.

Надземната част, събрана по време на цъфтежа, е дрогата Herba Galegae. Употребява се и в народната медицина.

Син сминдух — Trigonella coerulea (L.) Ser.

Едногодишно тревисто растение с изправено или полегнало, голо или слабо окосмено стъбло, високо 10–60 см. Листата тройни, с ципести при-листници, при основата си сраснали с листната дръжка. Листчетата дълги 20–50 мм, широки 5–20 мм, овално продълговати, остро назъбени. Съцветието кълбесто, гъсто, на дръжка, дълга 2–5 см. Цветовете дълги 6,5–7,5 мм, с дръжка, дълга 1,5–2,0 см. Чашката дълга 2,5–3,0 мм, 5-делна, с 5 зъбеца. Венчето синьо, дълго 5,5–6,5 мм. Флагчето по-дълго от крилцата и ладийката. Бобът яйцевиден, дълъг 4–5 мм, постепенно стеснен в дълга човка (табло 38, фиг. 3).

По сухи тревисти места, край пътища и посеви в цяла България. Цъфти май — юли. Употребява се в народната медицина.