Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

ДВУСЕМЕДЕЛНИ РАСТЕНИЯ
СРАСЛОВЕНЕЧНИ РАСТЕНИЯ

1. Яйчникът долен. Цветовете събрани в кошнички и обвити с обща обвивка от най-горните видоизменени листа → вж. 2

1#. Яйчникът горен. Цветовете разположени по друг начин → вж. 3

2. Тичинките 4, свободни → Сем. Лугачкови — Dipsaceae

2#. Тичинките 5, сраснали с прашниците си → Сем. Сложноцветни — Asteraceae

3. Яйчникът образуван от две свободни половинки, които само на върха са съединени с общо близалце и се разделят при узряването на плода → Тревист зимзелен — Vinca herbacea W. К.

3#. Яйчникът устроен по друг начин → вж. 4

4. Яйчникът външно разделен на 4, рядко на 2 части, между които излиза стълбчето → вж. 5

4#. Яйчникът цял → вж. 6

5. Тичинките 5. Цветовете в повечето случаи правилни. Листата последователни → Сем. Грапаволистни — Boraginaceae

5#. Тичинките 2 или 4. Венчето неправилно, двуустно. Листата срещуположни → Сем. Устноцветни — Lamiaceae

6. Изправен храст или катерлив полухраст → вж. 7

6#. Тревисти растения → вж. 8

7. Храст. Тичинките 2. Листата срещуположни → , → Люляк — Syringa vulgaris L.

7#. Полухраст. Тичинките 5. Листата последователни → Разводник — Solatium dulcamara L.

8. Цветовете неправилни → вж. 9

8#. Цветовете правилни → вж. 10

9. Тичинките 5. Яйчникът 4-гнезден. При узряването плодът се разпада на 4 орехчета → Лечебна върбинка — Verbena officinalis L.

9#. Тичинки 2. Яйчникът 2-гнезден. При узряването плодът не се разпада на отделни орехчета → Великденче — Veronica L.

10. Стълбчетата 5, сраснали в долната си част → Саркофай — Plumbago europaea L.

10#. Стълбчето 1, просто или двуразделно → вж. 11

11. Тичинките разположени срещу венечните дялове → Огнивче — Anagalis arvensis L.

11#. Тичинките разположени срещу междините на венечните дялове → вж. 12

12. Листата срещуположни, еднакви. Плодът едногнездна, разпукваща се на две половинки кутийка → Тинтява — Gentiana L.

12#. Долните листа последователни, горните срещуположни, като единият е едър, а другият дребен. Плодът черна ягода → Лудо биле — Atropa bella-donna L.

Забележка. Сем. Игликови — Primulaceae. Огнивче — Anagalis arvensis L. (вж. при билки с червени и розови цветове).