Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Ново в библиотеката

1 септември 2017

30 август 2017

29 август 2017

28 август 2017

27 август 2017

26 юли 2017

23 юли 2017

22 юли 2017

18 юли 2017

17 юли 2017

16 юли 2017

11 юли 2017

10 юли 2017

9 юли 2017

2 юли 2017

26 юни 2017

1 септември 2017

30 август 2017

29 август 2017

28 август 2017

27 август 2017

26 юли 2017

23 юли 2017

22 юли 2017