Дарения

Библиотеката има нужда от помощта ви. Месечните разходи по поддръжката постоянно нарастват поради все по-голямата посещаемост на сайта.

Подробна информация за начините, чрез които може да дарите средства ще намерите в темата „Дарения за библиотеката“.