Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. КИСЕЛТРЪНОВИ — BERBERIDACEAE

Кисел трън — Berberis vulgaris L.

Силно разклонен бодлив храст, висок до 3 м, с ръбести клонки, покрити с жълтеникава кора, която през втората година става сива. Бодлите дла-невидно триразделни, дълги до 2 см. Листата разположени в снопче по 2–12 в пазвите на бодлите, на младите клонки единични, последователни. Листата прости, овални или широко елиптични до обратно яйцевидни, с мрежесто жилкуване, назъбени, дълги, 2,5–5,5 см, стеснени в къса дръжка, на вкус кисели. Цветовете жълти, събрани по 15–30 в увиснали гроздове, дълги 3–5 см. Чашката с 6 зелени листчета. Венчето също с 6 продълговати, цели или на върха слабо врязани листчета. Тичинките 6. Яйчникът горен. Плодът сочна цилиндрична кисела червена ягода, дълга до 10 мм, широка 5 мм, с по 2–3 семена (табло 8, фиг. 1). Среща се рядко в цялата страна из храсталаци и на сухи каменливи места докъм 1200 м н. в. Цъфти април — юни.

С лечебна цел в съвременната медицина се използуват кората на корена и стъблото (Cortex Berberidis), самият корен (Radix Berberidis) и плодовете (Вассае или Fructus Berberidis). В миналото са се употребявали и листата. В народната медицина се използуват корените, плодовете и листата.

Коренът се изкопава през пролетта, преди да започне вегетацията (март — април) или през есента (октомври — ноември) след узряването на плодовете, и то само от едната страна на храста, така че да се оголи не повече от 1/4 от тях.