Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ЕФЕДРОВИ — EPHEDRACEAE

Ефедра — Ephedra distachya L.

Силно разклонено, прешленесто начленено храстче, високо до 50 см, със зелени фотосинтезиращи, изправени или полегнали клонки. Листата недоразвити, дребни, безцветни люспици, дълги до 2 мм. Размножителните органи еднополови. Мъжките се състоят от тичинки, обвити с две ципести, сраснали в основата си листчета, а женските са по 1–3 по върховете на клонките, с по 2–4 двойки покривни листчета, които при узряването стават месести, сочни, червеникави (табло 4, фиг. 5).

Среща се сравнително рядко из скалисти и песъчливи места по Черноморското крайбрежие, край Девня и Айтос, в Странджа, Западна Стара планина (Белоградчишко, Михайловградско), Софийско (с. Долни Паса-рел), Родопите (Асеновградско).

В медицината се използуват стръковете (дрога Herba Ephedrae), които се берат по време на цъфтежа.