Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. КАРАМФИЛОВИ — CARYOPHYLLACEAE

Ушно плюскавиче — Silene otites (L.) Wibel

Многогодишно тревисто растение с изправено неразклонено стъбло, високо 30–80 см, в долната част четинесто окосмено, в горната голо с няколко лепливи жлезисти пръстена. Приосновните листа събрани в розетка, лопатовидни, постепенно стеснени в дръжка, дълги до 10 см, широки до 1,5 см, целокрайни, отгоре голи, отдолу четинесто окосмени; стъблените листа срещуположни, линейни, заострени. Съцветието гъсто, гроздовидно до почти класовидно, дълго до 35 см. Цветовете изправени, еднополови, с дълга дръжка и ципести прицветници, дълги до 1 мм. Чашката цилиндрична, дълга 4–6 мм, с 10 успоредни жилки, гола, с 5 тъпи зъбеца. Венчето жълто, дълго 4–6 мм, съставено от 5 лопатовидно линейни венчелистчета. Тичинките 10, разположени в два кръга. Яйчникът горен, гол. Стълбчетата 3. Плодът кутийка, дълга 3,5–5 мм, удължено яйцевидна, приседнала, при основата си тригнездна, на върха с 6 зъбчета (табло 6, фиг. 1).

Рядко по сухи тревисти и каменливи места в цялата страна докъм 1600 м н. в. Цъфти април — юли. Използува се в народната медицина.