Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

БИЛКИ С КАФЯВИ ЦВЕТОВЕ И СЪЦВЕТИЯ

ДВУСЕМЕДЕЛНИ РАСТЕНИЯ
НЕСРАСЛОВЕНЕЧНИ РАСТЕНИЯ

1. Листата ланцетни до линейно-ланцетни, широки до 1,5 см, най-често срещуположни → Ракита — Salix purpurea L.

1#. Листата яйцевидни до закръглени, по-широки от 3 см, последователни → вж. 2

2. Плодът наподобява малка шишарка. Крайречни растения → Черна елша — Alnus glutinosa Gaerth.

2#. Плодът лешник. Расте по сухи места → Леска — Corylus avellana L.