Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

БИЛКИ СЪС СИНИ И СИНЬО-ВИОЛЕТОВИ ЦВЕТОВЕ

ДВУСЕМЕДЕЛНИ РАСТЕНИЯ
НЕСРАСЛОВЕНЕЧНИ РАСТЕНИЯ

1. Околоцветникът прост, съставен от един кръг листчета → Сем. Лютикови — Ranunculaceae

1#. Околоцветникът съставен от 2 или повече кръга листчета, от които вътрешният или вътрешните кръгове съставляват венчето; понякога листчетата и на двата кръга са чашковидни, зелени → вж. 2

2. Цветовете правилни → Сем. Лютикови — Ranunculaceae

2’. Всички цветове неправилни или крайните цветове в съцветието неправилни, а вътрешните правилни → вж. 3

3. Тичинките по-малко от 10 → вж. 4

3#. Тичинките 10 или повече → вж. 5

4. Тичинките 8 → Сем. Телчаркови — Polygalaceae

4#. Тичинките 5 → Сем. Теменугови — Violaceae

5. Тичинките 10, сраснали с дръжката във вид на тръбица → Сем. Бобови — Fabaceae

5’. Тичинките многобройни, свободни → Сем. Лютикови — Ranunculaceae