Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. ЖИТНИ РОАСЕАЕ (GRAMINEAE)

Пирей — Agropyrum repens (L. j Р. В.)

Многогодишно тревисто растение с дълги пълзящи подземни издънки. Стъблата изправени, високи 50–150 см. Листата плоски, широки 4–8 мм, голи или отгоре влакнести и грапави, с голи или влакнести влагалища, с успоредно жилкуване. Езичето късо, до 1 мм, като якичка. Класът изправен, дълъг 10–15 см, с гола или ресничеста нечуплива ос. Цветовете събрани в многобройни класчета, раздалечени или слабо припокриващи се, овално ланцетни, дълги 8–16 мм, с 4–7 цвята. Всяко класче обвито с по две плеви, почти еднакви, постепенно заострени, често с осилче, ланцетни, дълги 7–12 мм, голи. Цветовете просто устроени — всеки цвят има по две плевици (горна и долна), обхващащи 3-те тичинки и плодника, който е с горен яйчник; долната плевица 9–11 мм, заострена или преминаваща в къс до 6 мм осил, горната плевица по-къса. Плодът зърно (табло 52, фиг. 4).

Среща се из тревисти места, пасища, ливади, храсталаци и др. в цялата страна докъм 1600 м н. в. Цъфти юни — август.

В съвременната медицина се използуват подземните издънки (дрога Rhizoma Graminis), които се изкопават през есента или напролет. Употребява се и в народната медицина.

Троскот — Cynodon dactylon (L.) Pers.

Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище и дълги подземни и надземни издънки. Стъблата възходящи или изправени, високи до 50 см, разклонени от основата си. Листата линейни, широки 2–3 мм, по ръба остро грапави, голи или окосмени, с успоредно жилкуване; езичето късо, ресничесто. Съцветието с 3–7 класовидни клонки, дълги 3–5 см, излизащи от една точка. Класчетата едноцветни, наредени в два реда от едната страна на клонките, странично сплескани. Плевите дълги 2–2,5 мм, равни помежду си, синкави, на върха си осилесто заострени. Плевиците по края и на гърба си ресничести (табло 53, фиг. 1).

Широко разпространено е по песъкливи и тревисти места, пасища и на други места в цялата страна докъм 1000 м н. в., най-често като плевел. Цъфти юни — септември.

В съвременната медицина се използуват подземните части на троскота (дрога Rhizoma Graminis italici), които се изваждат рано напролет или през втората половина на лятото до есента. Използува се и в народната медицина.