Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,3 (× 9 гласа)

СЕМ. МУРАВЕНИ — FYROLACEAE

Кръглолистна мурава — Pyrola rotundifolia L.

Многогодишно голо растение с пълзящо коренище и цели презимуващи приосновни листа, кръгли до овални, дълги 3–6 см, широки 3–5 см, назъбени до почти целокрайни, на дръжка, дълга 3–7 см. Цветовете събрани в класовидно съцветие на върха на безлистен стрък, висок 10–15 см, ароматни (миризма на момина сълза), 10–15 на брой, с дръжка, дълга 4–8 мм, с ципест прицветник при основата й. Чашката почти до основата си 5-делна, дълга 2–4 мм, с линейно-ланцетни заострени дялове. Венчето с 5 до основата си свободни листчета, звънчевидно, с 5–8 мм дълги, обратно яйцевидни белезникави и разперени, почти двойно по-дълги от чашката. Тичинките 8–10. Яйчникът горен, с едно 5-делно стълбче на върха си. Плодът топчеста кутийка (табло 61, фиг. 1).

Из сенчестите иглолистни гори на Витоша между 1200 и 2000 м н. в. Цъфти юни — август.

В съвременната медицина се използуват листата (дрога Folia Pyrolae).

 

Забележка: Сем. Пиренови — Ericaceae. Мечо грозде — Araosraphylos uva-ursi Spreng. Боровинки — Vaccinium. (вж. при билки с червени и розови цветове).