Включено в книгата
Оригинално заглавие
Lost Science, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5 (× 16 гласа)

Вечно сияние

Има и такива, които биха се нахвърлили срещу историята на д-р Мъри и биха я отнесли към митовете за изгубените мечти и мечтатели. Да, откритията са мечти, които никога не изчезват напълно от общественото съзнание. Те са посланици от душата на света, океана на мечтите и страната, в която вечно има светлина. Самото съществуване на идеята е доказателство, че такъв свят съществува. Самата поява на идеята е заплаха за инертния свят, в който мъртвите умове не виждат никаква светлина. Открития като това на д-р Мъри остават като митове и тормозят онези, които се опитват да им се съпротивляват или да ги регулират. Изгубените чудни елементи на първия свят не се полагат на гордите, а продължават да се проявяват сред смирените.

Съпротивата срещу новите открития запазва семейните и династичните богатства. Пристрастяването на обществото към каквато и да било стока или услуга й осигурява съществуването за столетия напред. Онези, които жадуват абсолютна икономическа власт, създават самоопределящо се статукво.

Сред някои властимащи групи прикриването на опасна информация се е превърнало в приоритет. Макар че среща непрекъснато растящата съпротива на индустрията, социалното осъществяване на „забравената наука“ е сигурно. Забравата, наложена от онези, чиито финансови интереси са по-важни от интересите на обществото, не е в състояние да заличи откритието. А знаем, че откритите неща притежават загадъчното свойство да тревожат общественото съзнание.

Архаичното разочарование от огъня, което разкъсва човешката душа, е породило квалитативната и квантитативната наука. Тези древни разочарования управляват квантитативната наука в областта на физиката и термодинамиката. Старото проклятие се е превърнало в предимство на съвременните магнати, използващи всички средства за печалба. Съвременната система се основава на идеята, че чудеса не може да има, че светлината не може да съществува вечно и че тя умира при липсата на гориво. Д-р Мъри е един от многото, открили начин да разкъсат веригата огън гориво.

През цялото време, през което д-р Мъри учел, изнасял лекции и провеждал многобройните си експерименти и проучвания, ние виждаме един заловил се за работа затворник. Демонстрациите на д-р Мъри пред хиляди гости осигурили множество очевидци на постиженията му. Всеки можел да види, докосне и подържи в ръцете си приемникът на лъчиста енергия. Освен това д-р Мъри бил дълбоко религиозен човек и високият му морал сам по себе си е доказателство за честността му.

Дългогодишните интереси на д-р Мъри към минералогията, кристалографията и металургията довели до изумителните му разработки в три различни области — комуникации, медицински технологии и металургия. Търсенето на безкрайната светлина, на вечното сияние е идеал, който все още примамва учените мечтатели. Малцина са онези, които подобно на д-р Мъри са открили и видели мощта и.