Включено в книгата
Оригинално заглавие
Lost Science, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5 (× 16 гласа)

Чукът

Да не забравяме, че д-р Гавро и екипът му като пионери работели в областта на роботиката и се занимавали с разработване на автоматични системи за промишлеността и военните. Трудно ли би било съчетаването на новооткритото оръжие с автоматите? Д-р Гавро комбинирал тръбата за орган и свирката. Устройството било затворено в бетонен блок с обем по-малко от един кубически метър. Свирката била разположена във вътрешността му, а при отвора се намирали няколко резонансни тръби. Устройството работело със силно сгъстен въздух. Изходният му сигнал бил чудовищен. В конвенционален сблъсък можело да унищожи напълно врага.

Тази инфразвукова свирка била запечатана в 400 кг бетон, а на отвора й бил поставен бетонен заглушител. Дори при тези предпазни мерки устройството успяло да разтърси част от Марсилия, да разкъса за миг бетонния си кожух и да унищожи заглушителя. Страховито. Не бил чут никакъв звук.

Моделът обаче показал много точно подбиране на височината на тона, мощ и насоченост. В последната характеристика Гавро и екипът му постигнали възможно най-безопасния фактор. Инфразвуковата отбранителна система можела да се използва срещу врага, без да застрашават операторите. Оръжието било много компактно и ефективно. Ефективността му се преценявала според разрушителните му способности и обема.

По-късен вариант на това чудовище също представлявал компактен куб. Предполага се, че в него се намирала инфразвуковата свирка, а от предната страна излизали около шестдесет тръби, подредени като някаква смъртоносна батарея. Твърди се, че управляваното дистанционно устройство разрушавало тежки укрепления и вътрешността на танковете с ужасяваща лекота. Наред с това били наблюдавани още няколко още по-плашещи и неспоменати поражения. И в този случай не се чул нито звук.

Устройството било монтирано върху дистанционно управлявано транспортно средство. Захранвана с дизелово гориво или сгъстен въздух, тази невзрачна на пръв поглед машина би била най-ужасният противник. Първите експерименти доказали изключителната опасност от загубата на контрол върху инфразвуковата мощ. Без автоматични механизми с дистанционно управление всеки оператор щял да бъде погълнат и убит от смъртоносния звук. Като отбранително оръжие устройството би могло да бъде ужасяващо ефективно. Системата би била истинска спирачка за проявилите достатъчно глупост да предприемат сухопътна атака срещу въоръжена по такъв начин държава. Армиите щели да бъдат смазани, преди още да е започнала битката.

Такова оръжие би било невъзможно за откриване. Размерите му с нищо не показвали, че в устройството се крие такава смъртоносна мощ. Повечето врагове просто не биха му обърнали внимание. Група такива устройства, всяко със своя собствена тоналност в инфразвуковия обхват, би била непобедима стена. Роботизирани танкове с инфразвукови генератори можели да прочистват цели райони и да унищожават противника в радиус 8 км. Тези ужасни оръжия лесно можели да се разположат в безпилотни самолети и бързо и методично да нанасят удари от въздуха.

Възпирането на евентуално въздушно нападение би било също толкова ефективно. Инфразвукови фарове биха могли да претърсват небето със смъртоносна точност. Инфразвукът минава еднакво лесно през всяка материя и неминуемо успява да се добере до целта си. Интензитетът, с който устройствата на Гавро излъчват сигналите си, е ужасяваща. В тяхно лице виждаме усъвършенстване на феномен, който в природата се наблюдава само при явления с опасен интензитет. Ето защо оръжията трябва да се управляват дистанционно и да се инсталират върху автомати, намиращи се на големи разстояния от операторите си.

Оръжията се произвеждат за отбрана, а не за нападение. Според думите на Гавро „Срещу инфразвука няма пълна защита. Той не се поглъща от обикновената материя, стени и бункери не представляват пречка за него“. И така, за пореден път се оказваме на кръстопът. Трябва да избираме между две посоки. От едната чуваме Месиен и неговото музикално послание за мир. От другата е Гавро и музикалното му послание за война. Отново имаме избор. Отново трябва да вземем решение. Каква музика ще слушаме?