Серия
Фондацията (6)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Foundation’s Edge, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,4 (× 49 гласа)

Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

ОСТРИЕТО НА ФОНДАЦИЯТА. 1995. Изд. Аргус, София. Биб. Фантастика No.11 Фантастичен роман. Превод: от англ. Кънчо КОЖУХАРОВ [Foundation’s Edge, Isaac ASIMOV]. С портр. Формат: 20 см. Страници: 448. Цена: 120.00 лв. ISBN: 954-570-012-2.


84

Компютърът на борда на „Далечната звезда“ определи местонахождението на двата кораба и Голан Тривайз ги изкара заедно на разделения на две екран.

И двата бяха кораби на Фондацията. Единият представляваше копие на „Далечната звезда“ — несъмнено този на Компор. Другият беше по-голям и далеч по-мощен.

Той се обърна към Блис:

— Е, знаеш ли какво става сега? Има ли нещо, което можеш да ми кажеш?

— Не се тревожи! Те няма да ти навредят.

— Защо всички сте убедени, че аз седя тук, целият треперещ от паника? — раздразнено попита Тривайз.

— Остави я да говори, Голан — бързо се намеси Пелорат. — Не й се сопвай.

Тривайз вдигна нетърпеливо ръцете си в знак на съгласие.

— Няма да се сопвам. Говорете, лейди.

— На големия кораб е управителят на вашата Фондация. С нея…

— Управителят ли? — възкликна изненадан Тривайз. — Да не би да искаш да кажеш, че там е старата госпожа Бранно?

— Положително не това й е титлата — рече Блис развеселена и устните й леко трепнаха. — Но тя е жена, да. — Замълча за момент, като че ли внимателно се вслушваше в големия организъм, от който беше част. Името й е Харлабранно. Изглежда странно, загдето е само от четири срички, след като е толкова важна в нейния свят, но предполагам, че негеянците имат свое собствено мнение по въпроса.

— Сигурно — сухо каза Тривайз. — Мисля, че ти ще я наречеш Бран. Но какво прави тя тук? Защо не е на… Разбирам. Гея я е примамила и нея. Нали?

Блис не отговори на въпроса му.

— С нея е Лионокодел — продължи тя. — Петсрично име, въпреки че й е подчинен. Това изглежда като липса на уважение. Той е висш служител от вашия свят. С тях са и още четирима, които контролират оръжията на кораба. Искаш ли да знаеш имената им?

— Не. Допускам, че на другия кораб има един човек — Мун Ли Компор, представител на Втората фондация. Очевидно вие сте докарали тук и двете Фондации. Защо?

— Не е точно така, Трив… искам да кажа, Тривайз.

— О, продължавай да ме наричаш Трив. Пет глътки кометен газ не давам.

— Не е точно така, Трив. Компор е напуснал кораба и е заменен от двама души. Единият е Сторгендибал, важен служител на Втората фондация. Наричат го говорител.

— Важен служител ли? Предполагам, че притежава ментална сила.

— О, да, голяма.

— Ще можеш ли да се справиш с това?

— Разбира се. Вторият човек на кораба е Гея.

— Една от вашите хора?

— Да. Името й е Сурановирембластиран. Би трябвало да е с много повече срички, но дълго време се е намирала далеч от мен/нас/останалите.

— В състояние ли е тя да задържи един висш служител на Втората фондация?

— Не тя, а Гея го държи под влиянието си. Тя/аз/ние можем да го смажем.

— Това ли ще направите? Тя ще унищожи него и Бранно, така ли? Защо? Да не би Гея да иска да премахне фондациите и да създаде своя собствена Галактична империя? Отново Мулето ли? По-велико Муле…

— Не, не, Трив. Не се безпокой. Не бива. Те и тримата са в задънена улица. Чакат.

— Какво чакат?

— Твоето решение.

— Хайде пак! Какво решение? Защо аз трябва да решавам?

— Моля те, Трив — каза Блис. — Скоро ще ти бъде обяснено. Аз/ние/тя казахме толкова, колкото засега е възможно.