Серия
Фондацията (6)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Foundation’s Edge, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,4 (× 49 гласа)

63

Зачакаха. Вече им бе станало навик. Бяха прахосали повече време в чакане до подстъпите към Гея, отколкото за целия полет от Терминус до Сейшел.

Тривайз включи компютъра на автоматична аларма и се оказа достатъчно безгрижен, за да подремне в тапицираното си кресло.

Когато алармата зазвънтя, той се сепна. Пелорат влезе не по-малко стреснат. Бяха му прекъснали бръсненето.

— Да не сме получили съобщение? — попита той.

— Не — енергично отвърна Тривайз. — Движим се.

— Движим ли се? Накъде?

— Към космическата станция.

— Защо?

— Не знам. Двигателите са включени и компютърът не реагира, но се движим. Янов, хванаха ни. Били сме твърде близо до Гея.