Руски поети

(Петър Велчев: подбор, превод от руски и коментар)

Известният поет, литературен критик и преводач на поезия Петър Велчев е завършил испанска и българска филология и философия в Софийския университет. Доктор по филология (1979) и старши научен сътрудник в Института за литература при БАН.

За първи път публикува през 1966 г. Автор е на дванадесет стихосбирки. Негови творби са включени в няколко десетки антологии на българската поезия у нас и в чужбина. Автор е на множество литературоведски очерци, студии и литературнокритически статии. Преводач на стихове от испански, немски, руски, френски и латиноамерикански поети.

Член е на Съюза на българските писатели, на българския ПЕН център, член-учредител на Съюза на преводачите в България, член на Международната асоциация по компаративистика.

Удостоен е с редица отличия, между които: Награда за високи творчески постижения и принос в развитието на българо-руските културни връзки „Золотая муза“, Възпоменателен почетен знак „Мигел де Сервантес“, Национална литературна награда „Димчо Дебелянов“, Награда на Съюза на преводачите за цялостно творчество.

 

Книгата съдържа 158 стихотворения на 20 автори: от Лермонтов и Пушкин до Пастернак и Есенин. Това е първата българска антология на руската лирика дело на един преводач и се отличава с голям исторически обхват (от XVIII-XIX до средата на XX век) и снабдена с обстоен коментар. Затова, наред с художествената си стойност, тя може да служи и като своеобразно въведение в руската поезия.

Александър Пушкин
1799–1837

Фьодор Тютчев
1803–1873

Михаил Лермонтов
1814–1841

Иван Тургенев
1818–1883

Александър Блок
1880–1921


Издание:

Руски поети

 

© Петър Велчев, встъпителна студия, подбор, превод от руски и коментар, 2009

© Петър Добрев, библиотечно оформление, 2009

© Издателство „Захарий Стоянов“, 2009

 

Редактор: Андрей Андреев

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Коректор: Петър Апостолов

Предпечатна подготовка: „Алтернатива“

Формат 16/60/90

Печатни коли 20,5

 

978-954-09-0321-7

 

На корицата: „Пролет“, фрагмент, художник: Иван И. Левитан

 

Издателство „Захарий Стоянов“, София, 2009

Печат УИ „Св. Климент Охридски“