Колекция от 100 кратки научнофантастични разказа, включваща творбите на такива автори в жанра като Артър Кларк, Лари Нивън, Фриц Лейбър, Робърт Силвърбърг, Фредрик Браун, Харлан Елисън, Лестър дел Рей и Айзък Азимов.


Оформление на корицата: gogo_mir, 2017 г.

За корицата е използвана оригиналната корица от изданието от 1992 г.